Tijdstudie, een belangrijk hulpmiddel voor elke arbeidsanalist.

Doel tijdstudie

Tijdstudie is een belangrijk hulpmiddel bij het uitvoeren van organisatiestudies. De resultaten vormen immers de basis voor een degelijke productieplanning, het bepalen van levertermijnen, het uitbalanceren van productielijnen, het opvolgen van de productiviteit enz.

Wanneer tijdstudie gebruiken?

Heel wat productieverantwoordelijken zijn nog steeds van mening dat tijdstudie en normstelling enkel kunnen toegepast worden voor kort-cyclisch en routinematig werk. Door het uitvoeren van de tijdmeting via een tablet (i.p.v. de klassieke chronometer) en het parametriseren van de resultaten is het perfect mogelijk om ook niet-cyclische activiteiten te meten en te normeren!

Enkele voorbeelden:

  • Orderpicking door een magazijnier
  • Lassen van zware machineconstructies
  • Onderhoud van een installatie (ook door meerdere operatoren)
  • Bedienen van een groep CNC-machines

Meer dan enkel tijden meten

Toegevoegde waarde activiteiten en niet toegevoegde waarde activiteiten

Het meten van tijden en het bepalen van normtijden (uitvoeringstijden) wordt bij voorkeur uitgevoerd door een opgeleid Industrial Engineer. Een tijdstudie beperkt zich niet tot het louter meten van tijden. De analist dient op correcte wijze rekening te houden met het werktempo, optredende verliezen en de nodige toeslagen voor rust en persoonlijke verzorging. De tijdmeting dient met de nodige kennis van zaken, op een objectieve en analytische manier en volgens welbepaalde regels uitgevoerd te worden om tot een juiste normstelling en bezettingsberekening te komen.

Software voor tijdstudie

Voor het uitvoeren van tijdstudies maakt PVO gebruik van een tablet. Voor het verwerken gebruikt PVO de in eigen huis ontwikkelde IWOS-software. IWOS zorgt voor een snelle verwerking van de gegevens en geeft een duidelijk overzicht weer van de opname.

IWOS tijdstudie