Tijdstudie

Tijdstudie, een onderschat onderdeel in je productieplanning.

Wat is Tijdstudie?


Tijdstudie is een belangrijk hulpmiddel bij het uitvoeren van organisatiestudies. Op basis van deze resultaten kan de productieplanning worden opgesteld, levertermijnen bepaald, productielijnen uitgebalanceerd, productiviteit opgevolgd, kostenplaten gedrukt, energie bezuinigd, …

Het is een techniek waarbij duidelijk wordt welke activiteiten, al dan niet rechtstreeks betrokken bij een proces, een toegevoegde waarde hebben en welke niet. Op basis hiervan ontdekken we steeds verbetermogelijkheden.

Machines vertellen niet alles. Meer en meer organisaties komen terug op de louter digitale output. Een expert ziet onafhankelijk wat er werkelijk met de tijd van Mens & Machine gebeurt.

Wanneer is tijdstudie een handig instrument?

Eerlijk? Veel vaker dan je denkt. Heel wat productieverantwoordelijken zijn nog steeds van mening dat tijdstudie en normstellingen enkel kunnen worden toegepast voor kort-cyclisch en routinematig werk. Niets is minder waar. De manier waarop PVO deze tijdstudie uitvoert (of jou aanleert) maakt het je zelfs mogelijk om dynamische normstellingen op te maken waarbij heel wat niet-cyclische activiteiten deel van uitmaken.

Concreet?

 • Orderpicking door een magazijnier die met niet gestandaardiseerde formaten werkt.
 • Lassen van zware machineconstructies
 • Periodiek onderhoud van een installatie, al dan niet door meerdere operatoren
 • Bedienen van een groep CNC-machines
 • Assembleren van goederen
 • Verwerken van dossiers
 • Tijdsbesteding inzake zorg
 • ...

Toepassing?

 • Personeelsplanning
 • Kostcalculatie
 • Omschakelen naar een ploegensysteem?
 • Is de aanschaf van een nieuwe machine nodig of verantwoord?
 • Wat is de terugbetaaltijd van deze investering?
 • Zijn er verliesposten en waar treden deze op?
 • Kan de productie omhoog zonder aan kwaliteit in te boeten?

Tijd meten?

Het meten van tijden en vervolgens bepalen van normtijden (uitvoeringstijden) wordt uitgevoerd door iemand die bij ons de opleiding Industrial Engineering genoot. PVO ziet een tijdstudie namelijk niet als een louter meten van tijden. De analist dient op correcte wijze rekening te houden met het werktempo, de optredende verliezen en de nodige (of voorgeschreven) toeslagen voor rust en persoonlijke verzorging. De tijdmeting die met deze nodige kennis van zaken tot stand komt, kan op een objectieve en analytische manier tot een correcte normstelling en bezettingsberekening leiden.