Tijdstudie, een belangrijk hulpmiddel voor elke arbeidsanalist.

Doel tijdstudie

Tijdstudie is een belangrijk hulpmiddel bij het uitvoeren van organisatiestudies. De resultaten vormen immers de basis voor een degelijke productieplanning, het bepalen van levertermijnen, het uitbalanceren van productielijnen, het opvolgen van de productiviteit enz.

Wanneer tijdstudie gebruiken?

Heel wat productieverantwoordelijken zijn nog steeds van mening dat tijdstudie en normstelling enkel kunnen toegepast worden voor kort-cyclisch en routinematig werk. Door het uitvoeren van de tijdmeting via een tablet (i.p.v. de klassieke chronometer) en het parametriseren van de resultaten is het perfect mogelijk om ook niet-cyclische activiteiten te meten en te normeren!

Enkele voorbeelden:

  • Orderpicking door een magazijnier
  • Lassen van zware machineconstructies
  • Onderhoud van een installatie (ook door meerdere operatoren)
  • Bedienen van een groep CNC-machines

Meer dan enkel tijden meten

Toegevoegde waarde activiteiten en niet toegevoegde waarde activiteiten

La mesure des temps et la détermination des temps standard (temps d'exécution) sont de préférence effectuées par un ingénieur industriel qualifié. Une étude du temps ne se limite pas à la simple mesure des temps. L'analyste doit correctement prendre en compte le rythme de travail, les pertes survenues et les indemnités nécessaires pour le repos et les soins personnels. La mesure du temps doit être effectuée avec les connaissances nécessaires, de manière objective et analytique et selon des règles bien définies afin d'arriver à des normes et à un calcul d'occupation corrects.

Les sociétés de production confrontées à un large éventail de produits et de petites tailles de lots doivent construire un modèle de stockage dynamique, prenant en compte les paramètres spécifiques qui s'appliquent à ce lieu de travail, au produit et à cette période.

Software voor tijdstudie

Voor het uitvoeren van tijdstudies maakt PVO gebruik van een tablet. Voor het verwerken gebruikt PVO de in eigen huis ontwikkelde IWOS-software. IWOS zorgt voor een snelle verwerking van de gegevens en geeft een duidelijk overzicht weer van de opname.

IWOS tijdstudie