cleaning 2

5s aanpak

Wat is de 5S methode?

5s komt voort uit de managementfilosofie Lean Manufacturing. 5S staat voor 5 japanse begrippen:

Seiri 整理 Scheiden

Seiton 整頓 Schikken

Seisō 清掃 Schoonmaken

Seiketsu 清潔 Standaardiseren

Shitsuke 躾 Standhouden of Systematiseren

Het is een gestructureerde aanpak om orde en netheid op de werkvloer te introduceren en wel in een gestandaardiseerde omgeving. Dit bereik je door het elimineren van overtollige materialen en handelingen en vervolgens door het borgen van de aangebrachte verbeteringen.

Door een uitgekiende toepassing van 5S wordt de werkvloer een veiligere plek waar onder optimale omstandigheden kan worden gewerkt. Deze productiviteitsverhoging draagt rechtstreeks bij aan het bedrijfsresultaat, zorgt voor een professionele uitstraling naar bezoekers (klanten, leveranciers, …) en voor gelukkigere medewerkers.

Concrete voordelen van 5S?

  • Niet gebruikte materialen worden van de werkpost verwijderd -> het benodigde materiaal is sneller terug te vinden.
  • Meer overzicht -> meer veiligheid en efficiëntie
  • Meer tijd voor ‘toegevoegde waarde activiteiten’ -> tijdswinst en kostenreductie
  • Propere werkplek -> storingen en defecte tools worden sneller gedetecteerd.
  • Schoonmaken? -> preventief onderhoud: kleinere problemen worden sneller ontdekt.
  • Orde en netheid -> aangename werkomgeving -> verhoogde betrokkenheid werknemers

Wil je hier zelf mee aan dat slag? Kijk hier naar onze opleidingen.

Extra advies nodig?