Industrial Engineering

Industrial Engineering een praktijkgerichte opleiding rond Lean technieken en procesverbetering.

Inhoud

Productiviteit, doorlooptijd en flexibiliteit, kortom Lean Manufacturing is een uitdaging voor elke onderneming. Het kritisch observeren, analyseren en continu verbeteren van productie-en logistieke processen is dan ook van levensbelang.

Door het toepassen van arbeidsanalysetechnieken worden normtijden bepaald die essentieel zijn voor productieplanning, opvolging rendementen, uitbalanceren productielijnen, budgetteren verbeteringsprojecten enz.

Dit alles zonder de menselijke aspecten zoals ergonomie, arbeidsomstandigheden en de weerstand tegen verandering uit het oog te verliezen.

Aanpak
 • - theoretische uiteenzettingen
 • - aangeleerde technieken worden uitgelegd adhv
  • * videomateriaal
  • * realistische cases
  • * praktische studiedagen
  • * uitvoeren van een werk in eigen bedrijf
Voordelen
 • - kritische blik bestaande processen bekijken
 • - aangeleerde technieken kunnen onmiddellijk in praktijk omgezet worden (direct terugverdieneffect)
 • - cursist voert een studie uit met een meetbaar resultaat
Doelgroep
 • - werkvoorbereiders
 • - afdelings-/productieverantwoordelijken
 • - (methode)- ingenieurs
 • - kostprijsverantwoordelijken
Praktisch
 • - De opleiding bestaat uit 24 sessies & 2 praktische studiedagen en wordt georganiseerd op twee locaties (Gent en Kortrijk) of bedrijfsintern.
 • - Prijs: 4.450 € exclusief BTW
 • - De opleiding komt in aanmerking voor het Betaald Educatief Verlof.
 • - PVO is bovendien erkend voor het gebruik van de KMO-Portefeuille.
Inschrijven voor deze opleiding

Download hier de folder academiejaar 2019-2020

Lean Manufacturing

Procesanalyse

 • - goederenstromen en informatiestromen
 • - processchema en swimlane chart
 • - process flow chart en omloopplan

Werkpoststudie

 • - toegevoegde waarde vs. niet-toegevoegde waarde
 • - aanpak werkpoststudie
 • - vermoeidheid, ergonomie en arbeidsomstandigheden

Tijdstudie

 • - hoe en waarom tijden meten
 • - tijdstudie en tempowaardering
 • - berekenen van rusttoeslagen
 • - multi-moment-opname

Normtijden en bezettingsberekening

 • - manuele arbeid en machinegebonden arbeid
 • - bepalen van bezettingsgraad en machinerendement
 • - opstellen van activiteitsgrafieken
 • - lijnbalancering

Outputcontrole

 • - opvolgen van productiviteit
 • - OEE en oorzakenanalyse

Omsteltijdreductie (SMED)

 • - waarom omsteltijden reduceren?
 • - aanpak SMED

Omgaan met veranderingDeelnemers aan het woord