Industrial Engineering

Industrial Engineering: een praktijkgerichte opleiding rond Lean technieken en procesverbetering.

Inhoud

Productiviteit, flexibiliteit en kortere doorlooptijden zijn belangrijker dan ooit. Daarom is het voor elk bedrijf noodzakelijk om zijn operationele processen voortdurend met een kritische blik te bekijken en op een duurzame wijze te verbeteren. Toch ontbreekt vaak de aanzet om hier concreet mee bezig te zijn. Tijdens de opleiding Industrial Engineering verwerven de deelnemers de nodige achtergrond, kennis, inzichten en een concrete praktijkgerichte aanpak die hen toelaat om op een gestructureerde en duurzame manier processen en werkposten te optimaliseren.

Na de opleiding zijn de deelnemers in staat om verbeteropportuniteiten binnen de eigen organisatie te detecteren, te kwantificeren en op een doelgerichte, duurzame wijze te implementeren en op te volgen.

Aanpak
 • Theoretisch-wetenschappelijk onderbouwd
 • Aangeleerde technieken worden uitgelegd adhv
  • Videomateriaal
  • Realistische cases
  • Praktische studiedagen
  • Uitvoeren van een werk in eigen bedrijf
Voordelen
 • Kritische blik bestaande processen bekijken
 • Technieken onmiddellijk toepasbaar (direct terugverdieneffect)
 • Cursist voert een studie uit met een meetbaar resultaat
Doelgroep
 • Process & product engineers
 • Werkvoorbereiders
 • Productieverantwoordelijken
 • Methode-ingenieurs
 • Kostprijsverantwoordelijken
Praktisch

De opleiding bestaat uit 24 sessies & 2 praktische studiedagen en wordt vanaf maart 2020 georganiseerd te Gent.
Vanaf september 2020 op twee locaties (Kortrijk en Sint-Niklaas) of bedrijfsintern.

De investering bedraagt 4.585 € exclusief BTW.

De opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams opleidingsverlof.
PVO is bovendien erkend voor het gebruik van de KMO-portefeuille.

Inschrijven voor deze opleiding
Download hier de folder academiejaar 2020-2021

Lean Manufacturing

Procesanalyse

 • Goederenstromen en informatiestromen
 • Processchema en swimlane chart
 • Process flow chart en omloopplan

Werkpoststudie

 • Toegevoegde waarde vs. niet-toegevoegde waarde
 • Aanpak werkpoststudie
 • Vermoeidheid, ergonomie en arbeidsomstandigheden

Tijdstudie

 • Hoe en waarom tijden meten
 • Tijdstudie en tempowaardering
 • Berekenen van rusttoeslagen
 • Multi-moment-opname

Normtijden en bezettingsberekening

 • Manuele arbeid en machinegebonden arbeid
 • Bepalen van bezettingsgraad en machinerendement
 • Opstellen van activiteitsgrafieken
 • Lijnbalancering

Outputcontrole

 • Opvolgen van productiviteit
 • OEE en oorzakenanalyse

Omsteltijdreductie (SMED)

 • Waarom omsteltijden reduceren?
 • Aanpak SMED

Omgaan met veranderingDeelnemers aan het woord