Quick Response Manufacturing (QRM)

Verkort uw doorlooptijden met 90% door het toepassen van de QRM filosofie.

Doel QRM

QRM heeft als belangrijkste doelstelling de doorlooptijden drastisch (75% tot 95%) te reduceren. Dit is mogelijk door het volledige productieproces en de ondersteunende administratieve processen te herzien. QRM levert de beste resultaten op in een High mix Low volume omgeving.

Aanpak

Een QRM project start met het visualiseren van de huidige MCT (Manufacturing Critical Path Time).

QRM kopie

Klassiek wordt hierbij vastgesteld dat maar 3 tot 5% van de MCT meerwaarde wordt gecreëerd. Belangrijkste oorzaak van de lange MCT is het sterk opknippen van processen in deelprocessen. QRM is gebaseerd op het samenbrengen van individuele processtappen tot productiecellen. De productiecellen worden aangestuurd door zelforganiserende team.

Voordelen van de QRM filosofie

  • Korteren doorlooptijden
  • Minder Work in Process – voorraad
  • Snellere Time to Market
  • Minder hiërarchische niveaus
  • Beter communicatie
  • Gemotiveerde medewerkers
  • Groei van de omzet