Weerstand tegen veranderen

Omgaan met weerstand...het doet wat met een mens.

Weerstand tegen veranderen, het overkomt organisaties vaak.

Bij veranderingen zijn de opties vaak niet voor iedereen waar ze van nature uit zouden voor kiezen, veelal heeft dit te maken met wantrouwen en onzekerheid voor het nieuwe, maar ook voor het niet begrijpen waarom een huidige situatie geen goede keuze meer is naar de toekomst. De keuze van mensen kan je beïnvloeden, met de juiste leiderschap en coaching stijl, kan je de GPS van mensen bijsturen.

“ENERGY FLOWS WHERE YOUR ATTENTION GOES”

Wat is dan die weerstand tegen veranderen?

Change

Mensen gaan in de remmen, blokkeren en komen in opstand. Dat gaat van argwaan naar schok en ontkenning, van ontwrichting en angst naar woede… maar het is een normaal patroon bij verandering.

Er is altijd een vorm van weerstand tot veranderen, je ontkomt er nooit aan en het is een menselijke reactie, bij de ene dat net iets intenser dan bij de andere, sommige doen er dagen of weken over om erdoor te geraken, anderen in een vingerknip.

Weerstand ontstaat vaak omdat mensen niet graag hun huidige comfort (=meestal routine) opgeven en vaak gewoon geraakt zijn aan de ongemakken. Daarnaast ontstaat weerstand ook omwille van de mogelijke moeilijkheden tijdens het veranderproces en het niet voldoende begrijpen van de voordelen.

Het goede is dat weerstand het signaal is dat mensen er mee bezig zijn, signalen die je best serieus neemt en waarmee je aan de slag gaat.

Hoe pakken we het aan?

Cccccccccc

We brengen inzicht in wat die weerstand juist ontketent en geven aan met welke focus de weerstand positief kan beïnvloed worden om intensiteit af te zwakken en tijd te verkorten.

Ook proberen we te anticiperen met enkele simpele management en coaching tools, die we bewust emotioneel of rationeel gaan gebruiken.