De verschillende subsidies die PVO aanbiedt

ESF subsidie

Logo ESF

Onder de ESF-oproep 'Mensgericht ondernemen' steunt PVO diverse bedrijven en organisaties op het vlak van teamwerking en organisatieontwikkeling. Zo loopt momenteel de oproep ESF 522: opleidingen 21ste eeuwse vaardigheden in ondernemingen. Wil je meer weten over onze aanpak of heeft u advies nodig rond het schrijven en begeleiden van ESF-dossiers? contacteer ons!

Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Logo Vlaamse overheid voor Vlaams opleidingsverlof


Hier en daar nog gekend onder de vorige naam: het "betaald educatief verlof".


Bij het volgen van een cursus kunnen werknemers in de privé-sector vrij nemen van hun werk en hun loon behouden door betaald educatief verlof.

PVO is erkend voor de VOV voor cursussen industriële engineering en werkorganisatie. Wanneer u zich registreert via de website, moet het VOV-verzoek worden gecontroleerd als u dat wenst. Zo niet, dan kunnen achteraf geen certificaten meer worden aangevraagd.

Meer informatie op werk.be.

KMO-portefeuille

Wat?

Kmo portefeuille logo

De kmo-portefeuille is een interactieve webtoepassing, waarmee u subsidies kunt aanvragen bij de Vlaamse overheid voor initiatieven rond opleiding, advies, strategisch advies, advies internationaal ondernemen en technologieverkenning.

PVO is erkend voor de pijlers advies (erkenningsnummer DV.A101433) en opleiding (erkenningsnummer DV.O103837).

De advies- en trainingspijlers zijn een portfolio, met een steunplafond en een subsidiepercentage.

De volgende regels zijn van toepassing:

  • De gebruiker kiest de verhouding waarin advies of training wordt gekocht.
  • Kleine ondernemingen genieten een steunpercentage van 30%, voor middelgrote ondernemingen is dit 20%, met een steunplafond van € 7500 per jaar.

Wie kan de KMO-portefeuille subsidie bekomen?

De subsidie is bestemd voor vrije beroepen en KMO's (< 250 werknemers, maximale jaaromzet 50 mio euro of maximaal balanstotaal 43 mio euro, gevestigd in het Vlaams Gewest, bedrijfsactiviteit in een aanvaardbare sector).

Hoe de KMO-portefeuille aanvragen?

De aanvraag voor de KMO-portefeuille verloopt volledig online via de website van het Agentschap Ondernemen. Een subsidieaanvraag indienen kan pas als uw onderneming geregistreerd is met je e-ID (elektronische identiteitskaart) of een federaal token. Doe dit tijdig want een volledige subsidieaanvraag moet ten laatste 14 dagen na de startdatum van de prestaties zijn ingediend.

Laattijdige aanvragen kunnen niet aanvaard worden.

Hoe wordt de subsidie uitbetaald?

Na aanvraag van de portefeuille dient het niet-subsidieerbaar percentage (60 of 70%) door de gebruiker/aanvrager gestort te worden op de elektronische portefeuille. De overheid stort daar de overige 30 of 40% bij.

Eens de aanvrager de factuur ontvangen heeft kan hij de factuur deels of volledig via de portefeuille betalen.

Let wel: enkel het subsidieerbaar bedrag kan hiermee betaald worden. Dit subsidieerbaar bedrag staat expliciet op de factuur vermeld. Te betalen BTW dient ten allen tijde rechtstreeks aan PVO betaald te worden.

Werkbaarheidcheques


De werkbaarheidcheque is een maatregel waardoor u als ondernemer financiële steun krijgt om een versnelling hoger te schakelen op het vlak van werkbaar werk.

Met werkbaarheidcheques kunt u bij PVO terecht voor:

  • Een meting of scan aankopen om de werkbaarheidsgraad in de organisatie in kaart te brengen
  • En/of begeleiding inkopen bij het uitvoeren van een scan

Er is een maximale subsidie voorzien van 10.000 € per onderneming. Uw onderneming kan maximaal 3x steun aanvragen en dat tot het maximum bereikt of het budget van de werkbaarheidcheques uitgeput is.

  • Steunpercentage: 60%
  • Private cofinanciering: 40%
  • Steunplafond 10.000 € per onderneming

Er is ook een tijdelijke verhoging van de kmo-portefeuille mogelijk.

Meer informatie vindt u terug op de website van de vlaamse overheid: https://www.vlaanderen.be/werkbaarheidscheque-en-verhoging-kmo-portefeuille

Opgelet: deze maatregel is wegens Corona verlengd tot en met 31/12/2021.