De verschillende subsidies die PVO aanbiedt

ESF subsidie

Logo ESF

Onder de ESF-oproep 'Mensgericht ondernemen' steunt PVO diverse bedrijven en organisaties op het vlak van teamwerking en organisatieontwikkeling. Wil je meer weten over onze aanpak of heb je advies nodig rond het schrijven en begeleiden van ESF-dossiers? contacteer ons!

Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Logo Vlaamse overheid voor Vlaams opleidingsverlof

Vroegere benaming; betaald educatief verlof.


Wanneer men een opleiding volgt, kunnen werknemers uit de privé-sector afwezig zijn op hun werk met behoud van hun loon door betaald educatief verlof.

PVO heeft een erkenning voor het VOV voor de opleidingen IE en WPO. Bij inschrijving via de website dient de aanvraag voor het VOV indien gewenst aangevinkt te worden. Indien dit niet het geval is kunnen nadien geen attesten meer aangevraagd worden.


Meer informatie is terug te vinden bij werk.be.

KMO-portefeuille

Wat?

KMO portefeuille

De KMO-portefeuille is een interactieve webtoepassing, waarmee u subsidies kunt aanvragen bij de Vlaamse Overheid voor initiatieven rond opleiding, advies, strategisch advies, advies internationaal ondernemen en technologieverkenning.

PVO is erkend voor de pijlers advies (erkenningsnummer DV.A101433) en opleiding (erkenningsnummer DV.O103837).

Volgende regels zijn van kracht:

  1. De pijlers advies & opleiding zijn één portefeuille, met één steunplafond en één subsidiepercentage.
  2. De gebruiker kiest zelf in welke verhouding advies of opleiding wordt ingekocht.
  3. Voor middelgrote ondernemingen bedraagt het steunpercentage 30%, met een steunplafond van 15.000 euro per jaar met een beschikbare portefeuille tot 50.000 euro.

Wie kan de KMO-portefeuille subsidie bekomen?

De subsidie is bestemd voor vrije beroepen en KMO's (< 250 werknemers, maximale jaaromzet 50 mio euro of maximaal balanstotaal 43 mio euro, gevestigd in het Vlaams Gewest, bedrijfsactiviteit in een aanvaardbare sector).

Hoe de KMO-portefeuille aanvragen?

De aanvraag voor de KMO-portefeuille verloopt volledig online via de website van het Agentschap Ondernemen. Een subsidieaanvraag indienen kan pas als uw onderneming geregistreerd is met je e-ID (elektronische identiteitskaart) of een federaal token. Doe dit tijdig want een volledige subsidieaanvraag moet ten laatste 14 dagen na de startdatum van de prestaties zijn ingediend.

Laattijdige aanvragen kunnen niet aanvaard worden.

Hoe wordt de subsidie uitbetaald?

Na aanvraag van de portefeuille dient het niet-subsidieerbaar percentage (60 of 70%) door de gebruiker/aanvrager gestort te worden op de elektronische portefeuille. De overheid stort daar de overige 30 of 40% bij.

Eens de aanvrager de factuur ontvangen heeft kan hij de factuur deels of volledig via de portefeuille betalen.

Let wel: enkel het subsidieerbaar bedrag kan hiermee betaald worden. Dit subsidieerbaar bedrag staat expliciet op de factuur vermeld. Te betalen BTW dient ten allen tijde rechtstreeks aan PVO betaald te worden.

Werkbaarheidcheques


De werkbaarheidcheque is een maatregel waardoor u als ondernemer financiële steun krijgt om een versnelling hoger te schakelen op het vlak van werkbaar werk.

Met werkbaarheidcheques kunt u bij PVO terecht voor:

  • Een meting of scan aankopen om de werkbaarheidsgraad in de organisatie in kaart te brengen
  • En/of begeleiding inkopen bij het uitvoeren van een scan

Er is een maximale subsidie voorzien van 10.000 € per onderneming. Uw onderneming kan maximaal 3x steun aanvragen en dat tot het maximum bereikt of het budget van de werkbaarheidcheques uitgeput is.

  • Steunpercentage: 60%
  • Private cofinanciering: 40%
  • Steunplafond 10.000 € per onderneming

Er is ook een tijdelijke verhoging van de kmo-portefeuille mogelijk.

Meer informatie vindt u terug op de website van de vlaamse overheid: https://www.vlaanderen.be/werkbaarheidscheque-en-verhoging-kmo-portefeuille

Opgelet: deze maatregel is slechts van kracht tot en met 06/12/2019.