Subsidies en betaald educatief verlof

ESF Subsidie

Onder de ESF-oproep 'Mensgericht ondernemen' steunt pvo diverse bedrijven en organisaties op het vlak van teamwerking en organisatieontwikkeling. Wil je meer weten over onze aanpak of heb je advies nodig rond het schrijven en begeleiden van ESF-dossiers? contacteer ons!

Ook pvo heeft een eigen ESF project genaamd ‘Walk The Talk’. Als consultants zijn we actief bij klanten en hebben we maar weinig momenten om met elkaar af te stemmen en te werken rond onze eigen organisatie. Met ‘Walk The Talk’ maken wij ons bedrijf klaar voor de toekomst, we gaan zelf op weg naar een zelfsturend team.

KMO-portefeuille

Wat
De kmo-portefeuille is een interactieve webtoepassing, waarmee u subsidies kunt aanvragen bij de Vlaamse overheid voor initiatieven rond opleiding, advies, strategisch advies, advies internationaal ondernemen en technologieverkenning.

Pvo is erkend voor de pijlers advies (erkenningsnummer DV.A101433) en opleiding (erkenningsnummer DV.O103837). De maximale subsidie bedraagt tot 31 maart 2016 2.500 euro/jaar voor opleiding (50% van 5.000 €) en 2.500 euro/jaar voor adviesverlening (50% van 5.000 €).

Vanaf 1 april 2016 worden volgende wijzigingen van kracht:

  • - De pijlers advies & opleidingen worden één portefeuille, met één steunplafond en één subsidiepercentage
  • - Het maximale uurtarief vervalt
  • - Het steunpercentage voor kleine ondernemingen wordt 40% met een steunplafond van 10.000 euro per jaar met een beschikbare portefeuille tot 25.000 euro.
  • - Voor middelgrote ondernemingen wordt het steunpercentage 30%, met een steunplafond van 15.000 euro per jaar met een beschikbare portefeuille tot 50.000 euro.

In deze portefeuilles is er geen specifieke verdeling tussen opleiding en advies. De gebruiker kiest zelf in welke verhouding advies of opleiding wordt ingekocht.

Wie kan de kmo-portefeuille subsidie bekomen?
De subsidie is bestemd voor vrije beroepen en KMO's (< 250 werknemers, maximale jaaromzet 50 mio euro of maximaal balanstotaal 43 mio euro, gevestigd in het Vlaams Gewest, bedrijfsactiviteit in een aanvaardbare sector).

Hoe de kmo-portefeuille aanvragen?
De aanvraag voor de kmo-portefeuille verloopt volledig online via de website van het Agentschap Ondernemen. Een subsidieaanvraag indienen kan pas als uw onderneming geregistreerd is met je e-ID (elektronische identiteitskaart) of een federaal token. Doe dit tijdig want een volledige subsidieaanvraag moet ten laatste 14 dagen na de startdatum van de prestaties zijn ingediend.

Hoe wordt de subsidie uitbetaald?
De ondernemer stort het niet-subsidieerbaar percentage (60 of 70%) van de kosten voor de dienstverlening op een elektronische portefeuille.
De Vlaamse overheid stort daar de overige 30 of 40% bij.
De ondernemer betaalt het totaalbedrag op de rekening van de dienstverlener.

Meer info over de kmo-portefeuille?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Vlaamse Overheid via het gratis nummer 1700 of met het Agentschap Ondernemen via kmo-portefeuille@vlaanderen.be.

Je kan met vragen ook steeds terecht bij pvo op 056 21 00 98 of via fien@pvo.be.

Educatief verlof

Wanneer men een opleiding volgt, kunnen werknemers uit de privé-sector afwezig zijn op hun werk met behoud van hun loon door betaald educatief verlof. Echter moet de werknemer wel nog akkoord gaan met het opnemen van het verlof (moet passen in de planning).

Wanneer de opleiding eindigt, kan er terugbetaling gevraagd worden door middel van het indienen van een schuldvordering.
Meer informatie is terug te vinden bij werk.be.