Naaimachine 2

Herzien van de in 2006 opgemaakte normtijden.

In 2006 is PVO gevraagd om de voorbereiding van de kledij te normeren. Het voorbereiden van kledij bestaat erin om de in dozen verpakte kledij te voorzien van de nodige etiketten, beveiligingen en ze op te hangen op kapstokken. Daarna zijn de goederen klaar om naar de winkels gebracht te worden. De oorspronkelijke normering van deze activiteiten heeft een aanzienlijke productiviteitswinst opgeleverd en maakte het mogelijk de vereiste mancapaciteit correct te plannen. Door de jaren heen zijn de processen en bijhorende methodes regelmatig aangepast. Gedurende een tiental jaar kon het in 2006 opgemaakt normmodel steeds worden aangepast aan de gewijzigde omstandigheden. Onlangs is een nieuwe studie gemaakt om via tijdmeting het toen opgemaakte normmodel volledig te herzien. Deze herziening heeft op korte termijn een productiviteitsstijging van 5% mogelijk gemaakt voor een 20 tal medewerkers.