Assemblage 2

“Assemblagebedrijf versnelt”

Dit bedrijf beseft dat stil staan achteruit gaan is, daarom zetten ze voortdurend in op Operational Excellence. Vanuit die filosofie werden een aantal lijnen omgevormd tot “Lean-lijnen”. Verschillende principes werden hierbij geïntroduceerd, principes zoals ‘takttijd’*, ‘kitting’, ‘supermarkten’, …

PVO vergeleek het effect van een Lean-lijn met de huidige manier van werken en detecteerde andere verliezen en verbeteropportuniteiten.

Dit resulteerde in een terugdringen van de ‘mantijd’ met liefst 22% (van 4,5d naar 3,5d). De overige verbeteringsopties bestonden uit beter aangepast gereedschap, het uitschakelen van wachttijden, etc.