Logo NAR

Op zoek naar een betere organisatiestructuur van jouw bedrijf?

De Overheid, bij monde van de Nationale Arbeidsraad, besloot om pilootprojecten voor innovatie arbeidsorganisatie te ondersteunen.
Zij zijn op zoek naar projecten die tot rechtstreeks doel hebben:

- een soepelere organisatie van de arbeid voor de werkgever mogelijk te maken EN
- de balans werk-privéleven en de werkbaarheid van de loopbaan voor de werknemer te verbeteren

Misschien is dit het ideale moment om even jouw organisatie in vraag te stellen?

Er zijn bedragen beschikbaar gaande van €15000 tot €45000.
Pilootproject Innovatieve Arbeidsorganisatie
Of neem contact op met ons!