Assemblage

De case betreft een bedrijf waar hoofdzakelijk assemblage activiteiten verricht worden.

Dit bedrijf zet sinds jaren sterk in op Operational Excellence. Deze visie vertaalt zich heel sterk in het steeds meer doorvoeren van Lean. Momenteel zijn reeds een aantal lijnen omgevormd tot Lean-lijnen. Met deze herorganisatie worden diverse principes geïntroduceerd, bijvoorbeeld gebruik maken van 'takttijd', verkorten van de lijnen door o.a. het reduceren van de voorraad aan de lijn, introduceren van kitting, supermarkten, enz.

Voor dit project wordt PVO gevraagd het effect van een Lean-lijn te vergelijken met de huidige manier van werken en daarnaast verliezen en verbeteropportuniteiten te detecteren.

Bij het werken met een Lean-lijn, kon de mantijd teruggebracht worden van 4,5 naar 3,5 mandagen.

Hiernaast werden nog verschillende voorstellen geformuleerd betreffende aangepast gereedschap, uitschakelen van wachttijden enz.