Verhuis begeleiden

Het begeleiden van een verhuis van een oude vestiging naar een nieuw pand.

Vertrekkende van de bestaande fabriekshallen zijn de verschillende productflows in kaart gebracht. Op basis van de productflows is onderzocht hoe de processen kunnen vereenvoudigd worden. Welke processtappen er kunnen geschrapt worden en welke uitrusting er dient bij te komen of vervangen.

De flowstudie heeft een sterk vereenvoudigde productflow kunnen realiseren. Hierdoor kon de nodige bedrijfsoppervlakte drastisch gereduceerd worden t.o.v. de oude vestiging. De overblijvende processtappen zijn op een compacte ruimte samengebracht wat de doorstroming van de orders heeft bevorderd. Sterk gereduceerde doorlooptijden en WIP zijn het gevolg. De re-lay-out heeft tevens het flexibel inzetten van de medewerkers bevorderd.