Partners voor Ondernemers
President Kennedylaan 9C
8500 Kortrijk

Tel.: +32 (0)56 21 00 98
Fax: +32 (0)56 21 10 87

info@pvo.be
Volg ons op LinkedIn Volg ons op LinkedIn

Partners voor Ondernemers President Kennedylaan 9C - 8500 Kortrijk - Tel.: +32 (0)56 21 00 98 - Fax: +32 (0)56 21 10 87 - info@pvo.be - Volg ons op LinkedIn Volg ons op LinkedIn

U bent hier: Opleiding » Werkplaatsorganisatie

Praktijkgerichte en interactieve opleidingen

Algemene info

Continu verbeteren en medewerkers motiveren!

Veelal wordt een eerstelijnsverantwoordelijke op basis van zijn uitstekende vakkennis geselecteerd om de leiding over een groep arbeiders op zich te nemen.  In een snel evoluerende bedrijfsomgeving is dit niet meer voldoende.

Vandaag werkt hij actief mee aan het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen (kwaliteit, productiviteit, levertermijnen).  Continu verbeteren op de werkvloer behoort meer en meer tot de taken van de verantwoordelijke.  Als een echte coach zal hij zijn medewerkers motiveren om de vooropgestelde objectieven te halen.

Via diverse technieken die tijdens de opleiding Werkplaatsorganisatie aangebracht worden, leert de eerstelijnsverantwoordelijke deze uitdagingen op een praktische manier aanpakken.

Aanpak

In de opleiding wordt vooral aandacht besteed aan het in de praktijk brengen van de aangeleerde technieken.  De theoretische uiteenzettingen worden tot een minimum beperkt en diverse praktijksituaties worden grondig geanalyseerd.  Tijdens de verschillende sessies wordt voldoende tijd voorzien om onderling van gedachten te wisselen over de behandelde thema's.

Om de toegevoegde waarde van deze opleiding nog duidelijker in de verf te zetten, voert elke deelnemer een studie uit in het eigen bedrijf.  Hij wordt hierbij begeleid door de docent, inclusief opvolging op de werkvloer.

Programma

Sessie 1: De functie van de leidinggevende

 • Kadering van de functie binnen het bedrijf
 • Afspraken rond leidinggeven
 • Persoonlijk optreden van de leidinggevende

Sessie 2: Leidinggevende aspecten

 • Leiderschapsstijlen
 • Situationeel leidinggeven
 • Motiveren van medewerkers

Sessie 3: Teamgericht werken

 • Wat is teamgericht werken?
 • Teamwerk in de praktijk
 • Rol van de team coach
 • Beoordelings- en functioneringsgesprekken

Sessie 4: Lean Manufacturing

 • 'Lean' produceren - Lean Game
 • Principes van Lean Manufacturing
 • Soorten productieverliezen
 • 5S - Orde en netheid

Sessie 5: Organisatie van de bedrijfsafdeling

 • Analyse van het productieproces
 • Soorten productie-organisatievormen
 • Herkennnen van knelpuntsituaties
 • Reduceren van tussenvoorraden

Sessie 6: Optimaliseren van de werkpost

 • Benuttigde en niet-benuttigde capaciteit
 • Herkennen van capaciteitsverliezen
 • Diagnose, kritische analyse en opbouw
 • Praktische cases

Sessie 7: Vermoeidheid en ergonomie

 • Oorzaken en gevolgen van vermoeidheid
 • Bewegingseconomie
 • Invloed arbeidsomstandigheden

Sessie 8: Normeren van activiteiten

 • Het belang van normtijden
 • Principes tijdstudie
 • Tempowaarderen
 • Hoe wordt een normtijd opgebouwd?

Sessie 9: Opvolgen van productiviteit en OEE

 • Het belang van outputcontrole
 • De begrippen productiviteit en OEE
 • Soorten rendementsverliezen - oorzakenanalyse

Sessie 10: Reduceren van omsteltijden (SMED)

 • Het belang van korte omsteltijden
 • De SMED-methode (pitstop-filosofie)
 • Praktische case

Sessie 11: Voorstelling uitgevoerde werkpoststudies

 Wilt u meer weten over onze topper?  Aarzel dan niet om meer inlichtingen te vragen: 056/21 00 98.

Download hier de folder

Doelgroep

Deze opleiding richt zich vooral tot leidinggevenden op de werkvloer:

 • Eerstelijnsverantwoordelijken
 • Shift supervisors
 • Teamleiders
 • Meestergasten
 • Brigadiers
 • Voormannen
 • Enz...

 

 

Inschrijven

€ 1690,00

Deze opleiding wordt momenteel georganiseerd op 2 locaties: Kortrijk en Gent.

Bij voldoende vraag kan er een groep te Brugge en te Antwerpen samengesteld worden.  Laat het ons weten!

 
Na online inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail.

Indien u gebruik kunt maken van de kmo-portefeuille, dan kunt u 30% of 40% van het inschrijvingsgeld recupereren.
Klik hier voor meer informatie over de kmo-portefeuille.
Bovendien is deze opleiding erkend voor het Betaald Educatief Verlof.

12/03/2019 - 25/06/2019: Op dinsdagnamiddag te Kortrijk vanaf 12.03.2019 van 14.00 tot 17.30 uur

Inschrijven

14/03/2019 - 27/06/2019: Op donderdagnamiddag te Gent vanaf 14.03.2019 van 14.00 tot 17.30 uur

Inschrijven

Referenties

Ik heb wel heel wat opgestoken van de cursus.
Volgens een bepaalde methode, die een grondige aanpak vereist, de knelpunten in een werkplaats ontdekken. 
De vele ervaringen uitwisselen met medecursisten vond ik echt top.
Ik heb heel wat uren werk gestopt in mijn opdracht met toch wat stress tot gevolg, maar ik ben tevreden van het behaalde resultaat.
Ook mijn oversten waren enthousiast met de uitkomst.  We hopen dan ook snel de verbeteringen door te voeren.

Terry Onderbeke, Eerstelijnsverantwoordelijke productie, Deltalight

De opleiding was voor mij, als schoolverlater, een zeer leerrijke ervaring omdat bij mijn vorige studies geen enkel van de besproken onderwerpen aan bod kwam. 
Door de vele dissecties tijdens de lessen kwam ik veel te weten over het bedrijfsleven en hoe het er bij anderen aan toe gaat.  Veel aspecten kwamen me bekend voor waardoor ik steeds dicht bij de lessen betrokken werd. 
Ik vond het een mooie combinatie tussen de theoretische achtergrond en de praktische uitvoering.  Veel van de onderwerpen werden niet gedetailleerd besproken maar toch kreeg ik voldoende informatie mee om een globaal beeld te kunnen schetsen van de onderwerpen. 
Het belangrijkste onderwerp, namelijk de werkpostorganisatie, werd veel grondiger besproken.  De praktische opdracht in ons bedrijf is me zeer goed bevallen omdat ik door de lessen al goed voorbereid was.  Het is natuurlijk leuker om in je alledaagse omgeving een opdracht uit te voeren dan a.d.h.v. videobeelden.  Aan het verslag heb ik heel wat tijd gespendeerd omdat ik een uitgebreide diagnose had gedaan. 
Ik ben daarom zeer blij dat het eindresultaat mijn inspanningen beloont.

Florian De Smijter, Process Engineer, Pedeo NV Oudenaarde

terug naar overzicht
Login

U kan zich hier inloggen met het paswoord van uw opleiding

Inloggen

Schrijf nu in voor onze komende inspiratiesessies en workshops!

Klik hier om naar ons huidig opleidingsaanbod te gaan.

Meer info