Verhoog uw productiviteit met Lean Manufacturing

Doel Lean

Servicegraad

Lean Manufacturing is een bedrijfsstrategie die erop gericht is om uw operationele activiteiten te organiseren en te verbeteren. Deze strategie is gebaseerd op ‘Toyota Production System’ (TPS) en zorgt voor een verhoogde productiviteit en competitiviteit!

Lean Manufacturing heeft als doel om via het opsporen en uitschakelen van verliezen een proces uit te voeren met een zo hoog mogelijke servicegraad voor de klant. De hoogst mogelijke servicegraad betekent het juiste evenwicht tussen kwaliteit, levertijd en kosten.

Aanpak

Lean House

De aanpak voor Lean Manufacturing bestaat uit 5 stappen:

  • Bepaal de waarde voor de klant
  • Identificeer de waardestroom en elimineer de stappen die geen waarde toevoegen
  • Creëer flow
  • Volg het tempo van de klant
  • Streef naar perfectie

Dit streven naar perfectie wordt ondersteund door tal van tools en technieken die kunnen worden aanzien als de bouwstenen van continu verbeteren. 5S, OEE, SMED, One-Piece-Flow, Kanban, … zijn hier slechts een greep uit.

Uitschakelen van de Lean verliezen

7 verliezen

Binnen PVO gebruiken we 7 + 1 verliezen.

Invoeren van Lean

De Lean filosofie is vrij eenvoudig uit te leggen, maar niet altijd even gemakkelijk te implementeren. Het invoeren van Lean verloopt dan ook meestal stapsgewijs, waarbij de wensen en de eisen van de klant telkens centraal staan.

Bij het invoeren van Lean Manufacturing is het van cruciaal belang dat zowel management als medewerkers betrokken worden in het traject én daarbij ook dezelfde taal spreken. Een succesvolle implementatie leidt tot kwalitatieve producten en/of diensten, gekenmerkt door korte levertijden en lage kosten.