circle Pvo industrial engineering

- Industrial Engineering

Klanten vragen ons:

  • “Hoe kunnen we onze efficiëntie verhogen?”
  • “Wat is een haalbare output voor deze werkpost?”
  • “Hoe implementeren we de beste werkmethode?”

Om samen tot een oplossing te komen voor deze uitdagingen gebruiken we tools en concepten zoals werkpostanalyse, tijdstudie en bezettingsmodellen. Hiernaast delen we onze expertise graag via onze interprofessionele opleidingen.

Industrial Engineering mindmap

Werkpostanalyse

Samen met uw medewerkers beschrijven en analyseren we uw activiteiten van de werkpost(en). De bevindingen worden in concrete actieplannen gegoten die enerzijds streven naar een productiviteitsverbetering van gemiddeld 15% en anderzijds naar betere arbeidsomstandigheden en ergonomie binnen uw bedrijf.

Tijdstudie en bezettingsanalyse

IWOS tijdstudie

Activiteiten (toegevoegde waarde en niet-toegevoegde waarde) worden door middel van tijdstudie nauwkeurig in kaart gebracht. Vervolgens worden de grootste verliezen geanalyseerd en bepalen we voor u de haalbare output via (dynamische) bezettingsmodellen. Alle data wordt ter beschikking gesteld voor u, zodanig dat u de data nog kan hergebruiken in uw ERP-pakket voor bijvoorbeeld kostcalculatie.

Opleidingen

IE af

Onze praktijkgerichte en interactieve opleidingen (Industrial Engineering, Werkplaatsorganisatie, Opleidingen op maat) maken van uw medewerkers uw in house consultants. (Klik hier voor meer info over opleidingen.)