circle Pvo anders organiseren

- Anders Organiseren

Klanten vragen ons:

  • “Wat moeten we doen om onze klant helemaal centraal te zetten?”
  • “Hoe komt het dat onze medewerkers weinig eigenaarschap opnemen?”
  • “Hoe kunnen we de drive binnen onze organisatie weer verhogen?”

We gaan samen met u voor wendbare organisaties waarin we autonome teams helpen de organisatiedoelstellingen te realiseren en medewerkers ondersteunen door de gepaste leiderschapsstijl volop eigenaarschap op te nemen.

Anders Organiseren

Wendbare organisaties

Wendbare organisaties

Samen met u werken we aan een organisatie die zich flexibel kan aanpassen aan op de steeds veranderende vraag van uw klant en zich vlot aanpast aan een volatiele, onzekere en complexe omgeving.

Autonome teams

Autonome teams

Samen zetten we de stap naar robuuste teams waarin uw mensen hun competenties maximaal ontplooien en zich optimaal kunnen organiseren rond hun kernopdracht. Ze blijven zich ontwikkelen om te groeien tot teams die zichzelf organiseren.

Leiderschapsontwikkeling

Leadership

Geen autonomie zonder gepaste sturing. Hiervoor zetten we sterk in op leiderschap. We werken samen naar leiders die leiderschap delen met teamleden en hen aanmoedigen om leiderschap op te nemen. Uw leiders krijgen als opdracht hun medewerkers te coachen in vakmanschap, autonomie, samenwerking en resultaatgerichtheid.

Eigenaarschap medewerkers

Transparant

Om met complexe klanteneisen om te gaan heb je het talent van iedere medewerker binnen uw organisatie nodig. Samen creëren we een context waarin iedere medewerker eigenaarschap kan opnemen. Door een cultuur op te zetten die tastbaar, helder en bespreekbaar is, verhoogt uw organisatie haar slagkracht.