circle Pvo anders organiseren

- Anders Organiseren

Klanten vragen ons:

  • “Wat moeten we doen om onze klant helemaal centraal te zetten?”
  • “Hoe komt het dat onze medewerkers weinig eigenaarschap opnemen?”
  • “Hoe kunnen we de drive binnen onze organisatie weer verhogen?”

We gaan samen met u voor wendbare organisaties waarin we autonome teams helpen de organisatiedoelstellingen te realiseren en medewerkers ondersteunen door de gepaste leiderschapsstijl volop eigenaarschap op te nemen.

Anders Organiseren

Wendbare organisaties

Wendbare organisaties

Een organisatie die zich organiseert op de steeds veranderende vraag van zijn klant en zich vlot aanpast aan een volatiele, onzekere, complexe en vage omgeving. Daar gaan we samen met u voor!

Autonome teams

Autonome teams

Samen zetten we de stap naar teams met competente medewerkers die zich organiseren rond hun kernopdracht. Ze blijven zich ontwikkelen en groeien naar een team dat zichzelf organiseert. Binnen het vooropgestelde speelveld krijgen ze de vrijheid hun kennis/competentie optimaal in te zetten en zo met plezier en succes bij te dragen aan de organisatiedoelstellingen.

Leiderschapsontwikkeling

Leadership

Geen autonomie zonder gepaste sturing. Aangepast leiderschap is van groot belang. We gaan van leidinggevenden naar leidingnemenden. Leiders die leiderschap delen met teamleden en hen aanmoedigen om leiderschap op te nemen. Ze coachen medewerkers te groeien in vakmanschap, autonomie, samenwerking en resultaatsgerichtheid.

Eigenaarschap medewerkers

Transparant

Om met complexe klanteneisen om te gaan hebt u de kracht van iedere medewerker nodig. Samen creëren we een context waarin iedere medewerker zijn eigenaarschap kan opnemen en zo dag na dag de organisatie helpt verbeteren.