Partners voor Ondernemers
President Kennedylaan 9C
8500 Kortrijk

Tel.: +32 (0)56 21 00 98
Fax: +32 (0)56 21 10 87

info@pvo.be
Volg ons op LinkedIn Volg ons op LinkedIn

Partners voor Ondernemers President Kennedylaan 9C - 8500 Kortrijk - Tel.: +32 (0)56 21 00 98 - Fax: +32 (0)56 21 10 87 - info@pvo.be - Volg ons op LinkedIn Volg ons op LinkedIn

U bent hier: Opleiding industrial engineering

Opleiding Industrial Engineering

Van arbeidsanalyse tot lean toolbox

Productiviteit, doorlooptijd en flexibiliteit, kortom lean manufacturing is een enorme uitdaging voor iedereen. Het kritisch observeren, analyseren en continu verbeteren van productie- en logistieke processen is dan ook van levensbelang.

D.m.v. het toepassen van de technieken van arbeidsanalyse kan men de normtijden bepalen. Dit is essentieel voor productieplanning, kostprijscalculatie, opvolgen van rendementen, uitbalanceren van productielijnen en budgetteren van verbeteringsprojecten.

Hierbij mogen de menselijke aspecten zoals ergonomie, arbeidsomstandigheden en de weerstand tegen verandering uiteraard niet uit het oog verloren worden.

Deze opleiding brengt de nodige technieken aan om de toegevoegde waarde van de huidige activiteiten te verhogen en vormt een basis voor het bekomen van een bedrijfscultuur van continu verbeteren. 

Aanpak

In de opleiding wordt, naast de theoretische uiteenzettingen, ruime aandacht besteed aan het toepassen van de aangeleerde technieken. Dit gebeurt aan de hand van videomateriaal en realistische cases, praktische studiedagen georganiseerd in verschillende bedrijven en het uitvoeren van een werk in het eigen bedrijf.

Voordelen van deze aanpak:

 • De deelnemers leren met een kritische blik de bestaande processen bekijken, zowel in de bedrijfsafdeling als op de werkpost.
 • De aangeleerde technieken kunnen onmiddellijk in praktijk gebracht worden in het eigen bedrijf en leiden tot een onmiddellijk terugverdieneffect.
 • Reeds tijdens de opleiding wordt door de cursist een studie uitgevoerd met een meetbaar resultaat.

Programma

I. Inleiding

 • Lean Manufacturing
 • Lean Game
 • Soorten productieverliezen

II. Bedrijfsprocessen

 • Soorten bedrijfsprocessen
 • Productielogistiek (voorraden, Kanban, Push-Pull, Theory of Constraints)
 • Productieorganisatie

III. Industrial Engineering technieken

 • 5S-methode
 • Value Stream Mapping (VSM)
 • Basismethode Industrial Engineering
 • Procesanalyse informatiestromen
 • Procesanalyse goederenstromen
 • Lay-outtechnieken
 • Werkpoststudie

IV. Ergonomie en arbeidsomstandigheden

 • Analyse van arbeid en vermoeidheid
 • Bewegingsstudie
 • Arbeidsomstandigheden

V. Tijdstudie

 • Hoe en waarom tijden meten?
 • Het belang van activiteitswaardering
 • Oefeningen op het tempowaarderen
 • Het meten van tijden
 • Het berekenen van rusttoeslagen
 • Multi-Moment-Opname (MMO)

VI. Normtijden en bezettingsberekening

 • Het opstellen van normtijden
 • Het opstellen van activiteitsgrafieken (simogrammen)
 • Het bepalen van bezettingsgraad en machinerendement
 • Lijnbalancering

VII. Outputcontrole

 • OEE en oorzakenanalyse
 • Productiviteitsopvolging

VIII. Omsteltijdreductie (SMED)

IX. Omgaan met veranderingen

 

Login

U kan zich hier inloggen met het paswoord van uw opleiding

Inloggen

Schrijf nu in voor onze komende inspiratiesessies en workshops!

Klik hier om naar ons huidig opleidingsaanbod te gaan.

Meer info