Partners voor Ondernemers
President Kennedylaan 9C
8500 Kortrijk

Tel.: +32 (0)56 21 00 98
Fax: +32 (0)56 21 10 87

info@pvo.be
Volg ons op LinkedIn Volg ons op LinkedIn

Partners voor Ondernemers President Kennedylaan 9C - 8500 Kortrijk - Tel.: +32 (0)56 21 00 98 - Fax: +32 (0)56 21 10 87 - info@pvo.be - Volg ons op LinkedIn Volg ons op LinkedIn

U bent hier: Optimaliseer het intern transport

Minimaliseer het intern transport en bespaar zo tot wel 30%!

Een aanzienlijk deel van de in Lean Manufacturing aangegeven productieverliezen zijn t ewijten aan een te weinig procesmatige opstelling van de productiemiddelen (werkposten, machines, bufferzones, magazijnen, enz..).  Om deze productieverliezen uit te schakelen en/of sterk terug te dringen zal een relay-outing via SLP veelal de aangewezen oplossing zijn.  De lay-out is in veel bedrijven historisch gegroeid, maar daarom niet altijd even efficiënt.  Hierdoor is men zich niet bewust welke storende impact een niet aangepaste lay-out kan geven op de volledige organisatie. 

Het overschakelen van een jobshop organisatiestructuur naar een cel/flow-productie of lijnproductie kan de verliezen of kosten van je interne logistiek sterk reduceren.

Bij het uitvoeren van een re-layouting blijkt een groot aantal factoren de complexiteit van de studie te verhogen:

  • aantal productflows in combinatie met aantal processtappen per flow
  • verkoopsvooruitzichten
  • af te leggen afstanden
  • buffervoorraden
  • soorten transportmiddelen
  • speciale productieuitrustingsvereisten
  • energievoorziening
  • gebouw en terreinvoorzieningen (beperkingen)
  • inzetten van mensen en supervisie

Veel van de bovenvermelde factoren zijn niet direct rekenkundig te bepalen en dit leidt veelal tot foutieve beslissingen en ellenlange discussies. 

Via de techniek van Systematic Lay-out Planning (SLP) worden de beïnvloedende factoren maximaal gekwantificeerd en tegenover elkaar afgewogen om tot de beste lay-out te komen.

PvO heeft al jaren ervaring op het gebied van interne logistiek!  Heeft u vragen?  Bel ons voor meer informatie.

 

 

 

Login

U kan zich hier inloggen met het paswoord van uw opleiding

Inloggen

Schrijf nu in voor onze komende inspiratiesessies en workshops!

Klik hier om naar ons huidig opleidingsaanbod te gaan.

Meer info