Partners voor Ondernemers
President Kennedylaan 9C
8500 Kortrijk

Tel.: +32 (0)56 21 00 98
Fax: +32 (0)56 21 10 87

info@pvo.be
Volg ons op LinkedIn Volg ons op LinkedIn

Partners voor Ondernemers President Kennedylaan 9C - 8500 Kortrijk - Tel.: +32 (0)56 21 00 98 - Fax: +32 (0)56 21 10 87 - info@pvo.be - Volg ons op LinkedIn Volg ons op LinkedIn

U bent hier: Implementatie » Quick Response Manufacturing

Quick Response Manufacturing

De kracht van tijd. Quick Response Manufacturing (QRM) legt de focus op het verkorten van doorlooptijden doorheen interne en externe aspecten van uw organisatie.

Met het interne aspect verwijzen we binnen Quick Response Management (QRM) naar de eigen organisatie van het bedrijf. Vooral het aspect verkorten van de doorlooptijden van alle taken komt hier aan bod. Een realistisch voorbeeld is de productie die via tal van verbetertrajecten de doorlooptijd sterk gereduceerd heeft en verder onder druk wordt gezet om steeds beter doen, terwijl dit slecht één derde is van de totale doorlooptijd (van initieel contact met de verkoper of tot het leveren van het order). Het externe aspect verwijst dan weer naar de snelheid van ontwerpen en produceren volgens een klantspecifieke vraag.

Organisatiestructuur. Quick Response Manufacturing (QRM) & Teamwerking

Dat PvO werkt rond Quick Respons Management (QRM) is geen toeval! Innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) en QRM hebben duidelijke raakvlakken, zo

  • Streven beide inzichten naar het creëren van volledige taken
  • Gaan IAO & QRM weg van het traditionele functionele organiseren naar een structuur van “teams”
  • Kiezen beide theorieën voor een decentralisering van verantwoordelijkheden en het installeren van autonome beslissingsruimte in de teams.

POLCA en Quick Response Manufacturing (QRM)

POLCA (Paired-cell Overlapping Loops of Cards with Authorization) is een materiaalcontrolesysteem. Bij Quick Response Manufacturing wordt de "capaciteit" (aantal manuren werk of aantal machineuren werk) via een kaartsysteem aangestuurd. De minimum capaciteit die in het proces aanwezig dient te zijn wordt verdeeld in gelijke capaciteitseenheden. Elke capaciteitseenheid, vaak overeenstemmend met één transportmiddel (vb. kar, container, pallet, enz.) wordt voorzien van een Polca-kaart. De Polca-kaart geeft aan dat een volgend werkvolume mag opgestart worden. Deze werkwijze kan echter wel aanleiding geven tot niet-uitgebalanceerde werkvolumes in het totale proces. Daarom wordt gestreefd naar een maximale samenvoeging van activiteiten tot één werkcel. Binnen de werkcel wordt dan gestreefd naar maximale polyvalentie van de medewerkers (vb. via een zelfsturend team). Het vormen van werkcellen is fundamenteel om het aantal Polca-loops binnen het proces te beperken.

Bron: It’s about time (Rajan Suri), Flanders Synergy (Seth Maenen)

Login

U kan zich hier inloggen met het paswoord van uw opleiding

Inloggen

Schrijf nu in voor onze komende inspiratiesessies en workshops!

Klik hier om naar ons huidig opleidingsaanbod te gaan.

Meer info