Partners voor Ondernemers
President Kennedylaan 9C
8500 Kortrijk

Tel.: +32 (0)56 21 00 98
Fax: +32 (0)56 21 10 87

info@pvo.be
Volg ons op LinkedIn Volg ons op LinkedIn

Partners voor Ondernemers President Kennedylaan 9C - 8500 Kortrijk - Tel.: +32 (0)56 21 00 98 - Fax: +32 (0)56 21 10 87 - info@pvo.be - Volg ons op LinkedIn Volg ons op LinkedIn

U bent hier: Tijdstudie, een belangrijk hulpmiddel voor elke arbeidsanalist

Tijdstudie, een belangrijk hulpmiddel voor elke arbeidsanalist

Tijdstudie is een belangrijk hulpmiddel bij het uitvoeren van organisatiestudies en vormt de basis voor een goede productieplanning.

Wat is tijdstudie (tijdschrijven)?

Tijdstudie is het bepalen van arbeidstijden voor welomschreven arbeidstaken, uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon die een standaard werkmethode volgt en aan een standaard tempo werkt en richt zich op de tijd die normaal nodig is voor de uitvoering ervan.. Dit wordt ook wel eens tijdregistratie of tijdschrijven genoemd.

Doelstelling tijdstudie?

Het doel van tijdstudie of tijdschrijven is het vastleggen van de tijd die aan een bepaalde taak wordt besteed, zodanig dat uitspraken kunnen gedaan worden over de werkmethode en/of over de tijdbesteding in de toekomst. De resultaten van de tijdstudie zullen bruikbaar zijn, wanneer dezelfde werkzaamheden nogmaals voorkomen, of wanneer afzonderlijk bestudeerde delen al of niet in een andere combinatie nogmaals voorkomen.

Waar tijdstudie gebruiken?

In welke omgevingen kan tijdstudie gebruikt worden? Een groot aantal productiemanagers is nog steeds van mening dat tijdstudie en normstelling enkel kunnen toegepast worden voor kort-cyclisch en routinematig werk. Door het uitvoeren van de tijdmeting via een handterminal (i.p.v. de klassieke chronometer) en verwerking van de tijdopname met aangepaste software is het perfect mogelijk om ook niet-cyclische activiteiten te meten en te normeren!

Enkele voorbeelden waar tijdstudie, of tijdschrijven, gebruikt kan worden:

- Wever in een weverij
- Orderpicking door een magazijnier
- Lassen van zware machineconstructies
- Set-up van een installatie (eventueel door meerdere operatoren)
- Bedienen van CNC-machine(s)

Software voor tijdstudie

Voor het uitvoeren van tijdstudies maakt PvO gebruik van een handterminal.  Voor het verwerken gebruikt PvO de in eigen huis ontwikkelde IWOS-software.  IWOS zorgt voor een snelle verwerking van de gegevens en geeft een duidelijk overzicht weer van de opname.

Opleiding / Consultancy in tijdstudie

Het meten van tijden en het bepalen van normtijden (uitvoeringstijden) dient altijd uitgevoerd te worden door een opgeleid industrial engineer.  Een tijdstudie beperkt zich niet tot het louter meten van tijden.  De industrial engineer dient op correcte wijze rekening te houden met het werktempo, optredende verliezen en wettelijk toegestane rust en persoonlijke verzorging.  De tijdmeting dient met de nodige kennis van zaken, op een objectieve en analytische manier en volgens welbepaalde regels uitgevoerd te worden om tot een juiste normstelling/bezettingsberekening te komen.  Het meten van tijden en het maken van een bezettingsmodel komt aan bod in onze jaarlijkse opleiding ‘Industrial Engineering’.  Ook onze business consultants, tevens docenten van deze opleiding, hebben een jarenlange ervaring in deze materie.

Wilt u leren hoe u zelf tijden kan meten? Klik hier voor meer informatie over onze opleiding 'Industrial Engineering' of contacteer ons om een opleiding op maat van u of uw bedrijf samen te stellen. 
Of wilt u een ervaren consultant hieromtrent contacteren?  Contacteer ons via het contactformulier of bel ons op 056/21 00 98.

 Afbeelding IWOS

Login

U kan zich hier inloggen met het paswoord van uw opleiding

Inloggen

Schrijf nu in voor onze komende inspiratiesessies en workshops!

Klik hier om naar ons huidig opleidingsaanbod te gaan.

Meer info