Partners voor Ondernemers
President Kennedylaan 9C
8500 Kortrijk

Tel.: +32 (0)56 21 00 98
Fax: +32 (0)56 21 10 87

info@pvo.be
Volg ons op LinkedIn Volg ons op LinkedIn

Partners voor Ondernemers President Kennedylaan 9C - 8500 Kortrijk - Tel.: +32 (0)56 21 00 98 - Fax: +32 (0)56 21 10 87 - info@pvo.be - Volg ons op LinkedIn Volg ons op LinkedIn

U bent hier: Proferro schat de arbeidsanalyse expertise van PvO naar waarde

Proferro schat de arbeidsanalyse expertise van PvO naar waarde

Proferro, onderdeel van de Picanol Group uit Ieper, maakt gietijzeren onderdelen voor de Picanolweefmachines maar ook voor onder meer compressoren en landbouwmachines. Geregeld doet Proferro een beroep op PvO voor opleidingen en de doorlichting van werkposten; een samenwerking die nu al ruim vijftien jaar duurt. “De methodiek van PvO levert een sterke basis op waarop je als bedrijf kunt voortbouwen,” zegt Eric Page.

Wat PvO onder meer doet, is het objectief kwantificeren van arbeid en productieflows. Zo wordt onder meer uitgeklaard waar zich bottlenecks of verliezen situeren. Ligt het bij een werkpost bijvoorbeeld aan de output van de machines of zijn er verbeteringen mogelijk op het vlak van de organisatie? Objectieve analyses en tijdsmetingen vermijden veel onduidelijkheid en discussies.

“Proferro bijvoorbeeld had een paar doelstellingen,” leggen Marijn Dhaenens en Benoit Dobbeleir, consultants bij PvO uit. “Concreet was er een werkpost waar men gietstukken controleert. Proferro wilde enerzijds kunnen vaststellen hoeveel stukken de arbeiders tijdens een shift kunnen controleren, en anderzijds hoeveel tijd ze besteedden aan het bijwerken van deze gietstukken. Wij konden er uitgebreide metingen doen en zwart op wit vaststellen hoeveel procent van hun tijd de werknemers wijdden aan de correcties.”

“Dit traject begon met een dag ‘diagnosestelling’ bij de werkpost, observeren welke de activiteiten zijn en het oplijsten van elke verbeteringspunten die meteen in het oog springen,” zegt Benoit Dobbeleir. “Die diagnosestelling was een goede voorbereiding op de tijdsstudie van alle activiteiten, via onze eigen software. De tijdsstudie leverde op haar beurt dan weer de input voor de normstelling en voorstellen tot verbetering. Proferro wilde vooral weten hoelang het precies duurde om een bepaalde type gietstuk te ontbramen en welke efficiëntiewinsten men nog kon bereiken op de werkpost.”

“Zo’n klare kijk op een probleemstelling kan een werkpost en de mensen die eraan meewerken, sterk vooruithelpen,” stelt Marijn Dhaenens. “Wij streven er altijd naar om het werk gemakkelijker en ergonomischer te maken voor de arbeiders. Want waste zorgt ook voor frustraties: gereedschap dat zoek is, te veel moeten rondlopen, te veel extra taken... Als je verliezen wegwerkt, lossen veel frustraties zich vanzelf op.”

Stevige basis om op verder te werken

Proferro doet al langer geregeld een beroep op de diensten van PvO, zegt Eric Page, Project Manager Foundy bij Proferro. “De eerste keer was eigenlijk al in de jaren 1980. Onder meer in 2000 en 2008 schakelden we PVO in voor interne opleidingen aan onze process engineers rond tijdsanalyses. Zo werden er meer dan 40 werknemers opgeleid. Het is immers gebruikelijk dat mensen die tijdsanalyses uitvoeren, daarop grondig voorbereid worden. Geregeld sturen we ook voormannen voor een opleiding naar PvO zelf.”

Naast de opleidingen kwam PvO de jongste drie jaar ook een paar keer over de vloer in Ieper om analyses van een viertal werkposten uit te voeren. “Met die normmodellen, voortvloeiend uit de tijdsstudies, wilden we een goede start kunnen nemen op nieuwe werkplekken of bestaande posten efficiënter maken. Wij kloppen vooral bij PvO aan als we een nieuwe machine in werking stellen of een nieuwe productietechniek introduceren. Eén van de trajecten ging over de werkpost bij een nieuwe kernschietmachine, die we na enkele maanden eens wilden analyseren. Binnenkort starten we met het automatisch ontbramen van gietstukken door een robot, en als voorbereiding daarop hebben we in een vrij vroeg stadium een volledige werkpoststudie laten uitvoeren – nog voor we definitief tot de investeringen hadden besloten. Hun feedback hebben we meegenomen in de hele werkpostorganisatie, en dat is nu in volle uitvoering. Binnen drie maanden na het opstarten, zullen we allicht opnieuw PvO vragen om de tijdstudies uit te voeren.”

“Onze process engineers kunnen verder bouwen op die normmodellen en daarin dan hun tijdsopnames verwerken,” vervolgt Eric Page. “Voor ons betekent dit altijd een stap vooruit, en het grote voordeel om daarvoor met PvO te kunnen werken, is dat wij daarvoor zelf geen methode moeten uitdenken. Ze hebben een methodiek uitgewerkt die heel concreet, en meteen ook toepasbaar en bruikbaar is. De sterke basis is er, en dan is het aan ons om het goed te blijven opvolgen en waar nodig bij te sturen. PvO heeft ervaring in tal van bedrijven en sectoren, en de consultants brengen hun ruime inzichten en brede kijk ook bij ons binnen. Ook de gestructureerde manier van werken – van een verhelderend intakegesprek, een bezoek aan de werkplek, tot de analyse en ‘diagnose’ van de werkplek, en finaal de tijdsopnames en rapportering – bevalt me heel erg. De input van de PvO-consultants wordt zowel door de operatoren, de process engineers als de productieleiding aanvaard en naar waarde geschat; mee ook dankzij de heldere werkmethode en het feit dat onze mensen er nauw bij betrokken worden. Bij al deze projecten zijn de resultaten goed (in een aantal gevallen hebben we heel wat ‘verliezen’ kunnen elimineren) en is iedereen tevreden; meer kun je niet verwachten.”

Verbeteringscultuur

De aanpak bij Proferro is typerend voor hoe PvO bij zijn klanten, zowel kmo’s als grote bedrijven, te werk gaat.

“In de meeste gevallen hebben we bij Proferro meegewerkt aan zowel methodeverbeteringen als het kwantificeren: wat mag men van de arbeiders verwachten, zodat zij in goede omstandigheden zo efficiënt mogelijk kunnen worden ingezet?” legt Marijn Dhaenens uit. “Dat is ook een duidelijke focus van Proferro. Die verbeteringscultuur is daar al lang aanwezig en is de jongste jaren zeker niet verminderd, integendeel.”

Meten is weten’ is een cliché, maar het klopt wel. Een van de belangrijkste kosten in een bedrijf, zijn nog altijd de loonkosten, maar die meten en verrekenen naar bepaalde handelingen ligt bij veel bedrijven nog altijd gevoelig, stelt Marijn Dhaenens vast. “Dat is ook logisch, want uiteindelijk ga je mee bepalen wat je van een arbeider, machine, installatie... mag verwachten. Vooral bij mensen ligt dat gevoelig. Vandaar dat je tijd- en werkanalyses heel grondig moet aanpakken; het vergt wel wat kennis. En dat betekent ook dat onze opleidingen hierover gespreid zijn over een langere tijd; je leert dit niet op een halve dag. De sociale partners in ondernemingen eisen ook die grondigheid, net omdat tijd- en werkanalyses een belangrijke impact kunnen hebben. De ‘verliezen’ goed definiëren effent het pad naar verbetering.”

 

Wekt dit interesse op en kan een werkpoststudie ook iets betekenen voor jullie?

Contacteer PvO voor meer informatie!

Login

U kan zich hier inloggen met het paswoord van uw opleiding

Inloggen

Schrijf nu in voor onze komende inspiratiesessies en workshops!

Klik hier om naar ons huidig opleidingsaanbod te gaan.

Meer info